Τι ζητάει ο Πελάτης από τον Πωλητή

Τι ζητάει ο Πελάτης από τον Πωλητή
Ζητήθηκε από τους λιανέμπορους να προσδιορίσουν τι ζητούν από το τμήμα πωλήσεων. Ακολουθούν οι απαντήσεις τους με σειρά σημαντικότητας από τη σπουδαιότερη στη λιγότερο σπουδαία:

1. Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται σύμμαχο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, δηλαδή ο πωλητής να συμπάσχει στα προβλήματα των πελατών του, να μπαίνει στα «παπούτσια» του πελάτη και να νοιώθει σαν τον πελάτη.

2. Γνώση των προϊόντων και των εφαρμογών του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται ενημερωμένο σύμμαχο, δηλαδή ο πωλητής να γνωρίζει τα προϊόντα – υπηρεσίες και να νοιώθει συνεργάτης και όχι μόνο πωλητής.

3. Υποστήριξη του Πελάτη – Ανάπτυξη συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται στρατηγικό σύμμαχο, δηλαδή ο πωλητής πρέπει να του δίνει λύσεις και στρατηγικές ανάπτυξης που ο πελάτης από μόνος του δεν θα μπορούσε να φανταστεί!

4. Συνεχής ενημέρωση του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι πελάτης χρειάζεται συνεπή σύμμαχο, δηλαδή ο πωλητής να τον ενημερώνει για τις τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

5.Παροχή ποιοτικού προϊόντος/υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ο πελάτης χρειάζεται ποιοτικό σύμμαχο δηλαδή η προτεινόμενη λύση να τον αναβαθμίζει και ως εικόνα αλλά και ως brand.

6. Παροχή τεχνικής υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι στον πελάτη αρέσει να του προτείνουμε λύσεις που δεν τις πουλάμε αλλά τον βοηθούν να εξελιχθεί (πρόταση να συνεργαστεί με συγκεκριμένη εταιρεία στα logistics ή στο software)

7. Παροχή τοπικών ή εύκολα προσβάσιμων αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται διευκολυντή-σύμμαχο ανά την περιοχή που προσφέρει τις υπηρεσίες του.

8.Δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται σύμμαχο ολιστικής υποστήριξης και όχι μόνο σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία (δημιουργία και generic λύσεων).

9.Κατανόηση των αναγκών του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται ψυχολόγο σύμμαχο, που συμπάσχει και νιώθει τον πελάτη.

10. Ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται cost effective σύμμαχο. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει βρεθεί στη καριέρα μου να είναι 1η ανάγκη η τιμή, μπορεί να είναι η 2η, η 3η, μα 1η ανάγκη είναι πάντα κάποια άλλη!