8 τεχνικές άριστης πρακτικής για να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών το τμήμα πωλήσεων

Οι 8 τεχνικές άριστης πρακτικής που μπορούν να εφαρμόσει το τμήμα πωλήσεων για να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών είναι:

1- Καθιέρωση πελατοκεντρικής κουλτούρας

Η καθιέρωση πελατοκεντρικής κουλτούρας για να αισθάνεται ο πελάτης ότι ο ίδιος είναι το επίκεντρο της προσφερόμενης λύσης και όχι η ικανοποίηση των στόχων του πωλητή. Να θυμάστε ότι ο πελάτης θέλει να τον αντιμετωπίζετε ως άτομο κι όχι ως brand name ή κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχημένων πωλήσεών σας.

2 – Τμηματοποίηση αγοράς

Η τμηματοποίηση της αγοράς για καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε τμήματος. Να θυμάστε ότι έτσι μπορείτε να αναπτύξετε και να προσφέρετε προσωποποιημένες λύσεις.

3 – προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς

Η προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς. Να θυμάστε ότι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στις πρακτικές που σας προτείνω. Εάν η αγορά αλλάζει κι εσείς παραμένετε ίδιοι, κάποια στιγμή θα απομακρυνθείτε τόσο πολύ που κάθε προσπάθεια να γεφυρώσετε το χάσμα θα αποδεικνύεται αναποτελεσματική.

4 – Τεχνολογίες πληροφόρησης – CRM

Η τεχνολογία πληροφόρησης (crm, customer relationship management, συστήματα που βοηθούν στη κατανόηση, «φακέλωμα», κατηγοροποίηση πελατών, κάρτα Aegean και miles bonus, κάρτα ΑΒ, κτλ)

5 – Αξιολόγηση σας από τους πελάτες

Επιδίωξη ανατροφοδότησης από τον πελάτη και μέτρηση της ικανοποίησής του. Να θυμάστε ότι με την ανατροφοδότηση παίρνετε πληροφορίες που πιθανώς να μην μπορούσατε να συλλέξετε διαφορετικά και επίσης είναι ακριβείς ενώ με τη μέτρηση της ικανοποίησης αξιολογείτε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των λύσεων που προσφέρετε και της σχέσης που αναπτύσσετε με τον πελάτη.

6 – Τεχνική υποστήριξη – Υποστήριξη Πωλήσεων

Τα συστήματα Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και Υποστήριξης Πωλήσεων και Service, δηλαδή τα τμήματα που υποστηρίζουν τις πωλήσεις (τηλ. κέντρο, αποθήκη, το service dept που δεν ανήκει στο τμήμα πωλήσεων αλλά συνδέεται με την εταιρεία).

7 – Ορθή επιλογή και πρόσληψη πωλητών

H επιλογή και η πρόσληψη των πωλητών. Να θυμάστε ότι ο πωλητής είναι ο εκπρόσωπός σας στην αγορά, το πρόσωπο της επιχείρησης και ο πρεσβευτής των προϊόντων σας.

8 – Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη. Να θυμάστε ότι με την εκπαίδευση διασφαλίζετε το ίδιο επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς για τους πωλητές σας και έτσι διαμορφώνεται παρόμοιο στυλ επικοινωνίας, ενώ με την ανάπτυξη προσφέρετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ισχυρά χαρακτηριστικά τους και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.