Τι ζητάει ο Πελάτης από τον Πωλητή Ζητήθηκε από τους λιανέμπορους να προσδιορίσουν τι ζητούν από το τμήμα πωλήσεων. Ακολουθούν οι απαντήσεις τους με σειρά σημαντικότητας από τη σπουδαιότερη στη λιγότερο σπουδαία: 1. Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης χρειάζεται σύμμαχο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του,