Ξεκινώντας ένας πωλητής την προσέγγιση ενός νέου ή υφιστάμενου πελάτη, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποιους βασικούς κανόνες ώστε να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του με στόχο να μετατραπεί ένας απαραίτητος συνεργάτης που προσφέρει λύσεις και οφέλη στον πελάτη του. Ας δούμε λοιπόν τους 'Χρυσούς' κανόνες Καθήκον του πωλητή είναι να