Η συμπεριφορά κάθε ατόμου είναι αποτέλεσμα παραγόντων που προέρχονται από ένα εσωτερικό πλαίσιο, που καθορίζεται από τον χαρακτήρα, τη φυσική προδιάθεση, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία, και από ένα εξωτερικό πλαίσιο, που είναι το περιβάλλον ζωής και λειτουργίας μας. Η κατανόηση του χαρακτήρα των ανθρώπων με τους οποίους συναλλασσόμεθα σε