Καθώς πλησιάζει το νέο έτος, είναι μια καλή στιγμή για τις επιχειρήσεις να αναλογιστούν την πρόοδο που έχουν σημειώσει και να θέσουν νέους στόχους για το επόμενο χρόνο. Μια σημαντική πτυχή αυτής της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση των milestones, τα οποία αποτελούν σημαντικούς δείκτες προόδου ή επιτευγμάτων σε μια επιχείρηση. Τα