Το να είσαι ηγέτης ήταν πάντα προκλητικό, αλλά το άγχος και η εξουθένωση των διευθυντών αυξάνεται: Μια έρευνα της Gallup τον Νοέμβριο του 2021 διαπίστωσε ότι το 35% των ανθρώπων που είναι διευθυντές ανέφεραν ότι αισθάνονται εξαντλημένοι «πολύ συχνά ή πάντα». Όταν είναι συνεχής η ψυχική πίεση για να γίνει η