Όλοι έχουμε ακούσει τον ορισμό της παραφροσύνης του Αϊνστάιν: «Κάνοντας το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα». Δεν είμαι σίγουρος αν ο Αϊνστάιν μιλούσε για εκπαίδευση πωλήσεων, αλλά σίγουρα φαίνεται θα μπορούσε να είναι και για την εκπαίδευση των πωλητών. Σε αυτή τη σημείωση, ας διερευνήσουμε γιατί