Τάσος Μαυρογένης

Δ. Σύμβουλος Coloplast, A. MAYΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

“Η συνεργασία μας με τον κ. Μπαζιώνη όλα αυτά τα χρόνια σε ένα τόσο καίριο κομμάτι όπως είναι η εκπαίδευση, συνέβαλλε στην ανάπτυξη της εταιρείας και της υψηλής εταιρικής δέσμευσης.

Η εμπειρία του καθώς και η ιδιαίτερη ικανότητά του μετάδοσης της γνώσης στο κοινό συντελούν στην άμεση βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού.»

Τάσος Μαυρογένης

Δ. Σύμβουλος

Coloplast, A. MAYΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

Info

Category:

Coloplast