Λ. Τσόπελας

Διευθυντής Πωλήσεων MATTEL A.E.B.E

Αρχίσαμε τη συνεργασία με τον Νίκο πριν από αρκετά χρόνια με στόχο την βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του τμήματος Πωλήσεων. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και ουσιαστική, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, στα case studies, στα role playings, και στα νέα δεδομένα της αγοράς. Πραγματικά, η βελτίωση όλων μας ήταν καθοριστική για αυτό και έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί του.

Ο Κος Μπαζιώνης είναι ένας αξιόλογος συνεργάτης, σύμβουλος, και εκπαιδευτής της Mattel.

Λ. Τσόπελας

Διευθυντής Πωλήσεων   

MATTEL A.E.B.E

Info

Category:

download (2)