Γιάννης Καρβελάς

Business Consultant

« Με τον Νίκο γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Ως υπεύθυνος πωλήσεων πολυεθνικών εταιριών έχω ζητήσει τη βοήθεια του αρκετές φορές.

Μέσα από τη συνεργασία μας και τα σεμινάρια τεχνικών πωλήσεων που οργανώσαμε , όλα αυτά τα χρόνια, κρατάω  και αναφέρω  δυο βασικά πράγματα.

– Εγώ ο ίδιος ,εκτίμησα και αγάπησα ακόμα περισσότερο το επάγγελμα μου, αυτό του πωλητή και  απολαμβάνω τη κάθε συμμετοχή μου στα σεμινάρια  από τα οποία φεύγω  νιώθοντας πάντα ότι έχω κερδίσει κάτι καινούργιο

– Αυτό που κάνει ο Νίκος, ΔΕΝ είναι  “ ένα ακόμα σεμινάριο τεχνικών πωλήσεων”.

Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο διαδραστικό, συναρπαστικό, ευχάριστο και πάντα με θέσεις και απόψεις τεκμηριωμένες. Ο συμμετέχων , αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, βελτιώνεται και περνάει σε ένα άλλο επίπεδο , κάνοντας τη καθημερινή του δουλειά πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική και θέτοντας υψηλότερους στόχους και προσδοκίες  τόσο για τον ίδιο όσο και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται»

Γιάννης Καρβελάς

Business Consultant

Info

Category: