Όλοι έχουμε ακούσει τον ορισμό της παραφροσύνης του Αϊνστάιν: «Κάνοντας το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα». Δεν είμαι σίγουρος αν ο Αϊνστάιν μιλούσε για εκπαίδευση πωλήσεων, αλλά σίγουρα φαίνεται θα μπορούσε να είναι και για την εκπαίδευση των πωλητών. Σε αυτή τη σημείωση, ας διερευνήσουμε γιατί

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας εξαιρετικός διευθυντής πωλήσεων σήμερα;Εάν θέλετε οι πωλήσεις σας να αυξάνονται με συνέπεια, αυτή είναι μια σημαντική ομάδα χαρακτηριστικών που πρέπει να υπάρχει για να ενθαρρύνει τη σταθερή απόδοση και την ανάπτυξη από μια ομάδα για να αυξηθούν οι πωλήσεις.