Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον B2B, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους να ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους και να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες. Αυτό το κομμάτι περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές και προτεραιότητες που φέρνουν στην αγορά οι συνομήλικοι και οι ανταγωνιστές σας.