Η στρατηγική σκέψη με τους περισσότερους προϊσταμένους πωλήσεων φαίνεται να διαφέρει ανάλογα τον τύπο management που ακολουθεί. Αν όμως η στρατηγική πωλήσεων είναι σαν το σκάκι;