Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία κάποιων στελεχών. 1) Performance (Απόδοση) Τίποτα δεν μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο από το να είστε αποδοτικοί + αποτελεσματικοί. Όσο είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, είστε σεβαστοί στην ομάδα σας. Μάλιστα ορισμένοι το βλέπουν ως το πιο βασικό παράγοντα επιτυχίας. 2)People