Παρατηρούμε δύο υπαλλήλους, τον Α και τον Β, ο καθένας με τον ίδιο ρόλο και με την ίδια αναμενόμενη εργασία. Ο υπάλληλος Α τελειώνει τη δουλειά του σε 8 ώρες. Ο υπάλληλος Β ολοκληρώνει την εργασία του σε 4 ώρες. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο υπάλληλος Β πρέπει να αναγκαστεί να