Σταματήστε να κάνετε τη δουλειά της ομάδας σας  Το πρωταρχικό σας καθήκον ως ηγέτης είναι να δημιουργήσετε ικανά στελέχη. Θέλεις να είσαι αρεστός,  είναι φυσικό. Αλλά να θυμάστε: Το να ασκείτε πίεση για απόδοση στην ομάδα σας είναι σκληρό, αλλά όχι τόσο σκληρό όσο να κάνετε τη δουλειά των άλλων εσείς.